Avbrottsfri kraft -AC

Vi tillverkar kundanpassad avbrottsfri kraft för AC-system, 1-fas och 3-fas.

Våra lösningar baseras i huvudsak på Eaton,s dubbelkonverterande UPS-modeller 9155, 9355 och 9390
som anpassas till kundens speciella applikationer, från det enkla till det komplexa systemet.
 
Karaktäristiskt för lösningarna är hög verkningsgrad och hög tillgänglighet.
 
Eaton,s serie 9 –modeller ger ett skydd mot alla typer av störningar som kan uppträda på
elnätet såsom:
 
  • Strömavbrott
  • Kortvarig över- och underspänning
  • Långvarig över- och underspänning
  • Spänningstransienter
  • Högfrekventa störningar
  • Frekvensvariationer
  • Övertoner

 

Vi erbjuder projektering och anpassning av UPS-systemet så att det möter kundernas krav på funktioner som t.ex. :

 

  • Kapacitet / Driftstid
  • Kapslingsklasser
  • Mobila system / Containerlösningar
  • Yttre bypass-koppling
  • Lastfördelning
  • Anpassning för drift tillsammans med dieselaggregat
  • Kommunikation med övervakningssystem

Vi erbjuder även montage och idriftsättning av utrustningen samt serviceavtal.

 

 

Aiab energy AB
Torpgatan 2
861 45 Fagervik, Sweden
E: info@aiab.se
T: +46 60 570390
Trippel AEn produktion av WEB is IT