Avbrottsfri kraft -AC

Vi tillverkar kundanpassad avbrottsfri kraft för AC-system, 1-fas och 3-fas.

Våra lösningar baseras i huvudsak på Eaton,s dubbelkonverterande UPS-modeller 9155, 9355 och 9390
som anpassas till kundens speciella applikationer, från det enkla till det komplexa systemet.
 
Karaktäristiskt för lösningarna är hög verkningsgrad och hög tillgänglighet.
 
Eaton,s serie 9 –modeller ger ett skydd mot alla typer av störningar som kan uppträda på
elnätet såsom:
 
 • Strömavbrott
 • Kortvarig över- och underspänning
 • Långvarig över- och underspänning
 • Spänningstransienter
 • Högfrekventa störningar
 • Frekvensvariationer
 • Övertoner

 

Vi erbjuder projektering och anpassning av UPS-systemet så att det möter kundernas krav på funktioner som t.ex. :

 

 • Kapacitet / Driftstid
 • Kapslingsklasser
 • Mobila system / Containerlösningar
 • Yttre bypass-koppling
 • Lastfördelning
 • Anpassning för drift tillsammans med dieselaggregat
 • Kommunikation med övervakningssystem

Vi erbjuder även montage och idriftsättning av utrustningen samt serviceavtal.

 

 

Aiab energy AB
Torpgatan 2
861 45 Fagervik, Sweden
E: info@aiab.se
T: +46 60 570390
Trippel AEn produktion av WEB is IT