Kvalitetspolicy för bättre resultat

Kvalitet handlar om viljan till förbättring

Att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar inom reservkrafts- och strömförsörjningsbranschen kräver tydliga krav på kvalitet, men också en förmåga att alltid kunna möta kundens behov. Då behövs utveckling och ständig förbättring.

En kvalitetspolicy som påverkar varje dag

Aiab:s policy är att utveckla och tillverka produkter och anläggningar med rätt kvalitet, så att du som kund alltid får en lösning som passar dina behov. Rätt kvalitet innebär att de krav på prestanda, driftsäkerhet, utformning, dokumentation och utbildning som du ställer uppfylls. Det innebär också att Aiab som företag kan erbjuda medarbetare och kollegor utveckling, inspiration och kunskap som gör att det arbete som levereras håller hög kvalitet och ligger i framkant av branschens utveckling.


Kvalitetssäkring i varje leverans

Aiab levererar trygghet och säkerhet: du ska kunna lita på att din reservkraftanläggning fungerar fläckfritt i de situationer som kräver det. Därför arbetar vi löpande med kvalitetssäkring genom hela vår tillverkningsprocess. Kvalitetssäkringen ska säkerställa att levererade produkter och anläggningar kan minimera störningar i produktion, installation och i drift. Kvalitetssäkringen är också ständiga förbättringar, utvärderingar och uppföljningar av vår tillverkningsprocesser för att säkra att levererade produkter och anläggningar lever upp till dina krav du ställer på oss som leverantör.

Vill du veta mer om våra arbetsprocesser? 

Ring oss på 060-57 03 90 eller skicka ett mejl till info@aiab.se så berättar vi mer.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​