Projektering som startar rätt

Vi sjösätter ditt reservkraftverk 

Projektering och projektledning är en oerhört viktig grund i arbetet med utvecklingen av ett reservkraftverk. Här sätts ramarna för vad som ska tas fram, vilka säkerhetskrav som finns och vad den totala lösningen ska leverera. Hos oss finns över 50 års erfarenhet av lösningar inom reservkraft- och strömförsörjningsbranschen, nu är vi redo för att hjälpa dig.

Vad är skicklig projektering?

Projektering handlar om att se de olika processerna och flödena i projektet, men också att få en så korrekt och noggrann bild av vad som ska konstrueras, tillverkas och levereras. Här är behovet, dimensionering av den anläggning du behöver och förmågan att både se risker och idéer i projektet avgörande för hur projektet kommer att fortlöpa. Hos oss finns både mekaniker med projektledningserfarenhet såväl som elkonstruktörer och servicetekniker som vet hur viktig det är att ställa rätt krav redan i början av processen. Du får en bred erfarenhet av en mängd olika uppdrag inom olika branscher, där kraven på hög säkerhet, stabilitet och förmåga att kunna leverera trots yttre påverkan är stora. Det gör att du får alla delar som behövs för att sätta bra och effektiva ramar till ditt projekt.

En partner i kravställning och upphandling

Att ha ett bollplank och få bra input redan från början är viktigt när det handlar om totallösningar inom reservkraftsanläggningar. Aiab är en van upphandlare och kan hjälpa till med kravställan både mot underleverantörer och om du står inför att förbereda en upphandling där det handlar om inköp av tjänster till en befintlig reservkraftsanläggning som redan är drift. Speciellt om du har en anläggning som behöver justeras i effekt och dimensionering eftersom behovet har förändrats. Hos oss kan du alltid få hjälp och goda idéer. Genom att få upp så många frågor som möjligt på bordet redan i början av processen blir det en lättare väg framåt. Du kommer helt enkelt att få en bättre slutprodukt.

 
Ladda ner projekteringsanvisningar från MSB

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem → ​​​​​​​är en projekthandbok från MSB som tar upp de ramavtal som gäller vid projektering av reservkraftssystem av anläggningar inom myndighetens ansvarsområde, men är också en del i ett arbete att få enhetliga och pålitliga kvalitetssäkrade reservkraftslösningar som fungerar både under kriser och i vardagen.

Vill du veta mer om vilket stöd och hjälp du får under projektering?

Ring oss på 060-57 03 90 eller skicka ett mejl till info@aiab.se så berättar vi mer.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​