Miljöpolicy för ett självklart ansvar

Miljöpolicy för en hållbarare framtid

Aiab tar ansvar för vår miljöpåverkan och arbetar kontinuerligt för att minska den. Hos oss får du en samarbetspartner som är ISO-certifierad enligt ISO 14001:2015 och arbetar med regelbundna revisioner för att dra vårt strå till stacken för framtidens miljö. 

Miljöfrågan är en del i tillverkningen

I all utvecklning, tillverkning och installering av strömförsörjningsutrustning väljer vi alltid material som ger ingen eller minsta möjliga miljöbelastning. För oss är återvinning och återbruk en viktig del i företagets miljöarbete och vi vill bidra till en cirkulär ekonomi. Att uppfylla de krav som ställs via myndigheter,  REACH och RoHS samt lagstiftning är alltid något som vi står bakom, och som vi ser som en miniminivå av vad Aiab ska uppfylla. I det ingår också en ständig bevakning av nyheter och utveckling av miljöfrågor inom vår bransch.

Vår målsättning med miljöarbetet är:

  • Att välja material och produkter till våra utrustningar som ger ingen eller minsta möjliga skadepåverkan på miljön, samt förebygga förorening.
  • Att vid tillverkning och installation sträva efter att minimera förbrukning av råvaror och energi.
  • Att bidra med att minska avfallsmängden.
  • Att restprodukter och avfall som påverkar miljön negativt hanteras för återvinning.

Certifiering:
ISO 14001:2015
​​​​​​​
Ladda ner engelskt certifikat.

Vill du veta hur vi arbetar för mindre miljö-påverkan?

Ring oss på 060-57 03 90 eller skicka ett mejl till info@aiab.se så berättar vi mer.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​