Aiab

DC: 24-48V

Avbrottsfri kraft -DC

Vi tillverkar kundanpassad avbrottsfri kraft för DC-system, 24V och 48V med hög tillgänglighet och hög verkningsgrad.

Smarta modullösningar ger kapacitet

Våra lösningar baseras på ett moduluppbyggt laddningssystem, -Eaton Access Solution, och högkvalitativa batterier som monteras i väggskåp eller golvskåp. Systemet är uppbyggd av 1-12 st. likriktarmoduler och systemövervakningsmodul monterad i 19”-rack. Tack vare uppbyggnad med parallellkopplade likriktare finns möjlighet till N+1-redundans för ökad driftsäkerhet. Likriktarmodulerna kan bytas under drift utan att några parameterinställningar behöver göras.

Systemet är lättanvänt tack vare en tydlig färgdisplay med enkla menyer.
I kontrollenheten kan parametrar för optimering av batteriladdningen ställas in. Andra fördelar är temperaturkompensering av laddningsspänningen samt skydd för djupurladdning av batterierna.

Övervakning via Ethernet och SNMP-agent

Systemet övervakas av kontrollenheten och kan kopplas till överordnat system via Ethernet interface och SNMP- agent, Modbus-TCP eller den inbyggda web-servern. Larmsignaler kan även erhållas via potentialfria kontakter.

Systemet har hög verkningsgrad bl.a. tack vare sk. lastbaserad likriktaravstängning LBRS, vilket innebär att parallellkopplade likriktare stegvis kopplas ur om lasten är låg. Vidare kan systemet optimeras för drift med dieselelverk.

Tack vare möjligheten att kombinera olika storlekar på laddningsenheterna kan antalet reservdelar hållas nere. För att säkerställa livslängden på batterierna används vår egenutvecklade batterispänningsutjämnare ABC2.
ABC2 garanteras att varje individuellt block har exakt rätt laddningsspänning.
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​