Aiab

HES 500N- HögEffekt Strömförsörjningssystem

HES 500-system är ett komplett elverksystem som kan användas som primär strömförsörjningssystem eller som en helautomatisk reservkraftutrustning. Nato stock number: NSN 6115-25-152-5376

Moduluppbyggt system

HES 500-systemet är ett moduluppbyggt system bestående av upp till 4 st. elverksmoduler och 1 st. ställverksmodul. Vid kontinuerlig drift över längre perioder kan systemet försörjas med bränsle från extern 19.000-liters tankmodul. Systemet kan byggas upp anpassat för olika effektbehov och krav på redundans.

Helautomatisk drift

HES 500N-system hanterar automatiskt produktionen av ström beroende på last.

Vid nätbortfall startar automatiskt samtliga elverkscontainrar för att ge hör starteffekt, därefter anpassas produktionen efter den verkliga lasten genom att de elverk inte behövs stängs ned. Fjärrövervakning kan ske via LAN eller Internet, vidare kan larm och felmeddelanden distribueras via SMS.

Dimensionerat för stora behov

HES 500 är dimensionerat för att strömförsörja stora laster. För att kunna användas internationellt kan alla delar av systemet transporteras på såväl bil, tåg, fartyg och flyg. Samtliga containrar är tillverkade enligt sjöklassnorm. Systemet är tillverkat enl. ATEX-direktivet vilket medger att "flygbränsle" kan användas som drivmedel.

Fjärrövervakning/styrning:

LAN/Internet
Larm och felmeddelanden: SMS via GSM-nätet
Klimat: -40°C till +40°C
EMC: Testat enligt MIL-STD 461E
Transport: Bil, tåg, fartyg eller flyg
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​

HES 500N-system

HES 500-systemet är ett komplett elverkssystem som kan användas som primär strömförsörjning eller som en helautomatisk reservkraftutrustning.

En HES 500 kan användas som ett 500 kVA elverkssystem. Varje HES-modul är utrustad med en intern tank på 2 600 liter som räcker för 36 timmars drift vid 75% last.

När två eller fler HES-moduler krävs för att uppfylla kraven används en ställverkscontainer för att kunna köra HES-modulerna parallellt. Ställverkscontainern blir då den centrala enheten där HES-modulerna kopplas in och kraften distribueras till de anslutna utrustningarna. Till varje ställverkscontainer kan fyra HES-moduler anslutas vilket ger en total uteffekt på 2 000 kVA. Driften optimeras för att möta varierande belastningar.

För kontinuerlig drift över längre perioder kan systemet försörjas med bränsle från en extern 19 000-liters tankmodul. Alla fyra HES-modulerna kan bränsleförsörjas från samma tankmodul eller så kan varje HES-modul ha sin egen tankmodul. De bränsleslangar med snabbkoppling som följer med varje HES-modul gör anslutningen till tankmodulen enkel och säker.

​​​​​​​Alla moduler i HES 500-systemet är byggda på 20-fots ISO-containrar som är CSC-klassade.