Aiab

AC 1-fas 230V 3 fas 400V

Avbrottsfri kraft -AC

Vi tillverkar kundanpassad avbrottsfri kraft för AC-system, 1-fas och 3-fas.

Anpassning av UPS-modeller i din applikation

Våra lösningar baseras i huvudsak på Eatons dubbelkonverterande UPS-modeller 9155, 9355 och 9390 anpassas till kundens speciella applikationer, från det enkla till det komplexa systemet. Karaktäristiskt för lösningarna är hög verkningsgrad och hög tillgänglighet.

Eaton,s serie 9 –modeller ger ett skydd mot alla typer av störningar som kan uppträda på elnätet såsom:
 • Strömavbrott
 • Kortvarig över- och underspänning
 • Långvarig över- och underspänning
 • Spänningstransienter
 • Högfrekventa störningar
 • Frekvensvariationer
 • Övertoner

Funktion och kapacitet skräddarsys efter dina krav

Vi erbjuder projektering och anpassning av UPS-systemet så att det möter kundernas krav på funktioner som t.ex. :
 • Kapacitet / Driftstid
 • Kapslingsklasser
 • Mobila system / Containerlösningar
 • Yttre bypass-koppling
 • Lastfördelning
 • Anpassning för drift tillsammans med dieselaggregat
 • Kommunikation med övervakningssystem
 • Vi erbjuder även montage och idriftsättning av utrustningen samt serviceavtal.
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​