Driftsättning med allt på rätt plats

Säker start ger säker strömförsörjning

Driftsättning är leverans och upp till bevis. Du får hjälp med att testa din reservkraftsanläggning innan start och vi ser till att den integreras med ditt ordinarie system precis så som det är projekterat och planerat för. 

Driftsättningen byggs av många steg

En lyckad driftsättning är säker och enkel, där inga frågor hänger obesvarade och där inga oförutsedda behov helt plötsligt presenteras. Alla steg fram till driftsättningen avgör slutresultatet, och hos Aiab finns bred erfarenhet och djup kompetens av reservkraftsanläggningar som både har stora säkerhetskrav och ska klara tuffa miljöer. Med kunder inom gruvindustrin, den kemiska industrin och vattenkraftsföretag vet vi hur viktigt det är att arbeta med risker, riskbedömning och behovsanalys i rätt fas av projektet men också genom hela projektet. Då blir driftsättningen precis så smidig som den ska vara.

När allt är säkrat dras driften igång

När din anläggning är levererad kan du vara säker på att den är helt integrerad till ditt ordinarie system och att varje del av anläggningen är testad, både hos oss i en testmiljö och även ute på plats hos dig, i det som kallas en verifieringsmiljö. Det innebär att du kan vara trygg med att driftsättningen blir trygg, säker och smidig. Genom hela driftsättningen kommer du och din personal att få rapporter och uppdateringar för att kunna följa processen i alla steg, så att vi tillsammans säkerställer att anläggningen håller de krav som sattes upp vid projektering och projektets start. Med lång erfarenhet av kunder där hög säkerhetsklass ställer unika krav, inte bara på vad anläggningen ska kunna prestera, utan också vikten av en säker driftsättning, är detta en process som kräver noggrannhet och förberedelse.

Driftsättning och utbildning av personal

Under driftsättningen får din personal möjlighet att lära sig anläggningen, läsa av indikatorer och larm samt provköra anläggningen. Detta för att lära känna den, men också för att de flesta reservkraftsanläggningar bör testas en gång i månaden. Utbildningen lägger vi upp tillsammans så att den passar det kunskapsbehov som finns. Under driftsättningen blir det också möjligt att se över säkerhetsrutiner, testa dessa i verkligheten och se vilka behov av service som anläggningen kan behöva. Genom Aiab finns alltid möjlighet att teckna ett skräddarsytt serviceavtal.

Få ett processflöde som passar ditt företags behov!

Kontakta oss på 060-57 03 90 eller skicka ett mejl på
info@aiab.se så berättar vi mer.​​​​