Aiab

Stationärt elverk 10-2000kVA

Stationärt elverk 10-2000kVA

  • CE märkt
  • Dieselmotor i steg-III A utförande (10-500kVA)
  • Återvinning av överskottsvärme
  • Manöverspänning 24 VDC
  • Parallella batterier med spänningsövervakning och blockspänningsutjämnare
  • Helautomatisk styr- och övervakningsutrustning
  • Operatörspanel typ grafisk, touch, TFT
  • Externa operatörspaneler
  • Driftsdata och larmer via USB-minne
  • EMP skydd vid behov
En stationär helautomatisk reservkraftsutrustning som vid strömavbrott eller om spänningen över- understiger inställda värden övertar all belastning. När nätet återkommer sker nätåtergång avbrottsfritt varefter elverket stannar automatiskt. Aggregatet kan även köras parallellt med nätet t.ex. vid provning eller för att generera effektstyrd toppkraft. Instrumentskåpet innehåller all nödvändig utrustning för styrning och övervakning av elverket. Styrningen baseras på en PLC bestående av grundmodul och kommunikationsmodul med manöverspänning 24VDC. PLC:n strömförsörjs via en step up regulator, som säkerställer rätt manöverspänning i alla lägen.

I operatörspanelen, som är ansluten till PLC:n, kan elverkets driftdata och larmer utläsas i klartext och även läsas över till ett USB-minne. Från operatörspanelen kan manövrar utföras och driftform bytas såsom -auto/startprov, -avbrottsfritt reservkraftprov, -simulerat nätfel, -drift mot nät samt återställning av larm ske. Larmerna indelas i A-larm blockerande och B-larm indikerande.
​​​​​​​
Reservelverket är utrustad med ett robust batterisystem bestående av 2 st. parallella start och manöverbatterier där varje enhet var för sig har tillräcklig kapacitet för att vara elverkets batteri. För att säkerställa tillgänglighet och livslängd på batterierna monteras spänningsövervakare som bevakar likformigheten i de seriekopplade batteriernas cellspänningar, samt blockspänningsutjämnare som ser till att varje batteri i en seriekopplad kedja får sin rätta laddningsspänning.
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​