Mex 150 2x75kVA

MEX-systemet är ett komplett moduluppbyggt elverkssystem som kan användas som primär strömförsörjning eller som en helautomatisk reservkraftutrustning. Nato stock number: NSN 8145-25-160-9223
MEX 150 kan användas som ett 2 x 75kVA elverksystem eller som ett 150kVA-system. Två MEX 150 kan användas tillsammans som ett 300kVA-system. Systemet kan även byggas upp för redundant funktion.

MEX-systemet innehåller all utrustning som behövs för att använda och övervaka elverken och är konstruerat för att kunna användas utan någon extern ställverkscontainer.

För kontinuerlig drift över längre perioder kan systemet försörjas med bränsle från en extern tankmodul. De bränsleslangar med snabbkoppling som följer med varje MEX-modul gör anslutningen till tankmodulen enkel och säker.
​​​​​​​
MEX-system är dimensionerat för att klara hög starteffekt och utformat i effektmoduler som möjliggör automatisk effektanpassning eller uppbyggnad av redundant system och där varje modul är lätt att byta ut. Konstruktionen klarar stora temperaturväxlingar och är försett med både EMC- och EMP-skydd. Hög personsäkerhet, låga avgasemissioner och låg ljudnivå är andra kännetecken för vårt MEX-system.
MEX 150
Effekt: 2 x 75kVA
Batterier: 24VDC, parallellt system
Förrådskraft: 230V
Intag nät: Ja
Uttag:
  • 1 x full last (433 A)
  • 2 x 125A CEE
  • 4 x 63A   CEE
  • 1 x 32A   CEE
  • 1 x 16A   CEE     
  • 1 x 10A   Schucko
Jordfelsbrytare:   Ja
Arbetstemp.:      -46ºC till +50ºC
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​