Aiab

Mex 150 2x75kVA

MEX-systemet är ett komplett moduluppbyggt elverkssystem som kan användas som primär strömförsörjning eller som en helautomatisk reservkraftutrustning. Nato stock number: NSN 8145-25-160-9223
MEX 150 kan användas som ett 2 x 75kVA elverksystem eller som ett 150kVA-system. Två MEX 150 kan användas tillsammans som ett 300kVA-system. Systemet kan även byggas upp för redundant funktion.

MEX-systemet innehåller all utrustning som behövs för att använda och övervaka elverken och är konstruerat för att kunna användas utan någon extern ställverkscontainer.

För kontinuerlig drift över längre perioder kan systemet försörjas med bränsle från en extern tankmodul. De bränsleslangar med snabbkoppling som följer med varje MEX-modul gör anslutningen till tankmodulen enkel och säker.
​​​​​​​
MEX-system är dimensionerat för att klara hög starteffekt och utformat i effektmoduler som möjliggör automatisk effektanpassning eller uppbyggnad av redundant system och där varje modul är lätt att byta ut. Konstruktionen klarar stora temperaturväxlingar och är försett med både EMC- och EMP-skydd. Hög personsäkerhet, låga avgasemissioner och låg ljudnivå är andra kännetecken för vårt MEX-system.
MEX 150
Effekt: 2 x 75kVA
Batterier: 24VDC, parallellt system
Förrådskraft: 230V
Intag nät: Ja
Uttag:
  • 1 x full last (433 A)
  • 2 x 125A CEE
  • 4 x 63A   CEE
  • 1 x 32A   CEE
  • 1 x 16A   CEE     
  • 1 x 10A   Schucko
Jordfelsbrytare:   Ja
Arbetstemp.:      -46ºC till +50ºC
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​

MEX-Systemet: En Effektiv Elverkslösning

MEX-systemet är en avancerad och komplett elverkslösning som är utformad för att fungera som en primär strömkälla eller en reservkraftutrustning. Med dess effektiva prestanda och användarvänliga funktioner kan MEX-systemet vara ett pålitligt alternativ för att möta dina energibehov.
​​​​​​​

Flexibla Kapacitetsalternativ

MEX-systemet finns tillgängligt i flera kapacitetsalternativ för att möta olika krav. Till exempel kan en MEX 50 användas som ett 2 x 25 kVA elverkssystem eller som ett 50 kVA-system. Dessutom kan två MEX 50-system kopplas samman för att skapa ett 100 kVA-system. På samma sätt kan en MEX 150 användas som ett 2 x 75 kVA-system eller som ett 150 kVA-system, och två MEX 150-system kan kombineras för att skapa ett 300 kVA-system.

Allt-i-ett Design

MEX-systemet är utformat för att innehålla all utrustning som behövs för att övervaka och använda elverket. Detta innebär att det inte behövs någon extern ställverkscontainer för att driva MEX-systemet. Den inbyggda kontrollpanelen gör det enkelt att övervaka elverkets prestanda och justera dess inställningar.

Kontinuerlig Drift

MEX-systemet kan också drivas kontinuerligt under längre perioder med hjälp av bränsle från en extern tankmodul. Varje MEX-modul levereras med bränsleslangar med snabbkoppling för att göra anslutningen till tankmodulen enkel och säker. Detta ger en effektiv och bekväm lösning för drift av MEX-systemet under längre perioder utan att behöva byta ut bränsletankar regelbundet.

Sammanfattningsvis kan MEX-systemet vara ett idealiskt val för de som söker en effektiv och pålitlig elverkslösning. Dess flexibilitet i kapacitetsalternativ, allt-i-ett design och möjlighet till kontinuerlig drift gör det till en mångsidig lösning som kan passa många olika användningsområden.