Hex 300 2x150kVA

Flexibel strömförsörjning

Varje Elverkscontainer kan producera 2 x 150 kVA och genom att samköra upp till sex stycken elverkscontainrar kan systemet producera upp till 1,8 MVA vilket täcker de flesta behov.

Ett HEX-system består, precis som HES, av upp till 6 st. elverkscontainers vardera 300kVA plus en ställverkscontainer om 2MVA.
HEX-elverkscontainern innehåller dock 2 st. elverk om vardera 150kVA till skillnad från HES som har 1 st. 300kVA elverk.
​​​​​​​
En HEX-elverkscontainer kan ensamt utgöra ett elverkssystem där den ena 150kVA maskinen utgör full redundans för den andra, med automatisk uppstart vid fel på den första maskinen. Båda maskinerna kan också köras parallellt med full automatik vad gäller start/stopp, fasning och lastdelning.
Upp till 6 st. HEX elverkscontainers (12 st. 150kVA elverk) kan köras parallellt med full automatik genom ställverket. Det går också att blanda valfritt antal (tot 6 st.) HES-elverks- och HEX-elverkscontainers i systemet. För kontinuerlig drift under period kan systemet försörjas med bränsle från en extern 19000-liters tankmodul.

Dimensionerat för stora behov

HEX är dimensionerat för att kunna strömförsörja en internationell insatsbataljon.

För att kunna användas internationellt kan alla delar i systemet transporteras på såväl bil, tåg, fartyg och flyg. Enheterna är möjliga att transporteras i en TP84 med personal i lastutrymmet. Samtliga containrar är byggda enligt sjöklassnorm.

Helautomatisk drift

HEX-systemet hanterar automatiskt produktionen av ström beroende på last. Vid ett nätbortfall startas automatiskt samtliga elverkscontainrar för att ge hög starteffekt, därefter anpassas produktionen efter den verkliga lasten genom att de elverk som inte behövs stängs ned. Lasten kan fördelas mellan såväl elverkscontainrar som det lokala ortsnätet.
Fjärrövervakning kan ske genom LAN eller Internet och larm och felmeddelande distribueras med SMS.

Fjärrövervakning/styrning:

LAN/Internet
Larm och felmeddelanden: SMS via GSM-nätet
Klimat: -40°C till +40°C
EMC: Testat enligt MIL-STD 461E
Transport: Bil, tåg, fartyg eller flyg
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​