HES 300- HögEffekt Strömförsörjningssystem

HES 300-systemet är ett moduluppbyggt elverksystem som kan användas som primär strömförsörjning eller som helautomatisk reservkraftutrustning.

Flexibel strömförsörjning

Varje Elverkscontainer kan producera 300 kVA och genom att samköra upp till sex stycken elverkscontainrar kan systemet producera upp till 1,8 MVA vilket täcker de flesta behov.

Helautomatisk drift

HES 300-systemet hanterar automatiskt produktionen av ström beroende på last. Vid ett nätbortfall startas automatiskt samtliga elverkscontainrar för att ge hög starteffekt, därefter anpassas produktionen efter den verkliga lasten genom att de elverk som inte behövs stängs ned. HES 300-systemet kan kombineras med HEX 300, vilket medför att effektanpassningen kan ske i steg om 150kVA. Lasten kan fördelas mellan såväl elverkscontainrar som det lokala ortsnätet. Fjärrövervakning kan ske genom LAN eller Internet och larm och felmeddelande distribueras med SMS. För kontinuerlig drift över längre perioder kan systemet försörjas med bränsle från en extern 19 000-liters tankmodul.

Dimensionerat för stora behov

HES är dimensionerat för att kunna strömförsörja en internationell insatsbataljon. För att kunna användas internationellt kan alla delar i systemet transporteras på såväl bil, tåg, fartyg och flyg.
Samtliga containrar är byggda enligt sjöklassnorm.

Fjärrövervakning/styrning:

LAN/Internet
Larm och felmeddelanden: SMS via GSM-nätet
Klimat: -40°C till +40°C
EMC: Testat enligt MIL-STD 461E
Transport: Bil, tåg, fartyg eller flyg
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​