HES 300- HögEffekt Strömförsörjningssystem

HES 300-systemet är ett moduluppbyggt elverksystem som kan användas som primär strömförsörjning eller som helautomatisk reservkraftutrustning.

Flexibel strömförsörjning

Varje Elverkscontainer kan producera 300 kVA och genom att samköra upp till sex stycken elverkscontainrar kan systemet producera upp till 1,8 MVA vilket täcker de flesta behov.

Helautomatisk drift

HES 300-systemet hanterar automatiskt produktionen av ström beroende på last. Vid ett nätbortfall startas automatiskt samtliga elverkscontainrar för att ge hög starteffekt, därefter anpassas produktionen efter den verkliga lasten genom att de elverk som inte behövs stängs ned. HES 300-systemet kan kombineras med HEX 300, vilket medför att effektanpassningen kan ske i steg om 150kVA. Lasten kan fördelas mellan såväl elverkscontainrar som det lokala ortsnätet. Fjärrövervakning kan ske genom LAN eller Internet och larm och felmeddelande distribueras med SMS. För kontinuerlig drift över längre perioder kan systemet försörjas med bränsle från en extern 19 000-liters tankmodul.

Dimensionerat för stora behov

HES är dimensionerat för att kunna strömförsörja en internationell insatsbataljon. För att kunna användas internationellt kan alla delar i systemet transporteras på såväl bil, tåg, fartyg och flyg.
Samtliga containrar är byggda enligt sjöklassnorm.

Fjärrövervakning/styrning:

LAN/Internet
Larm och felmeddelanden: SMS via GSM-nätet
Klimat: -40°C till +40°C
EMC: Testat enligt MIL-STD 461E
Transport: Bil, tåg, fartyg eller flyg
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​

HES 300-system: För kontinuerlig drift av högpresterande utrustning

HES 300-systemet är en kraftfull lösning för primär strömförsörjning eller som reservkraftsystem för stora och högpresterande applikationer. Varje HES-modul är kapabel att leverera 300 kVA och är utrustad med en intern bränsletank på 1 200 liter som kan upprätthålla 24 timmars drift vid 75% last.

Parallell drift med HES-moduler

Vid högre krav på effekt kan två eller fler HES-moduler användas tillsammans för att uppfylla kraven. Här används en ställverkscontainer som central enhet där HES-modulerna kopplas in och kraften distribueras till de anslutna utrustningarna. En ställverkscontainer kan koppla upp till sex HES 300 eller HEX 300-moduler, vilket ger en total uteffekt på 1 800 kVA. Driften optimeras för att möta varierande belastningar.

Extern tankmodul för kontinuerlig drift

För kontinuerlig drift under längre perioder kan HES-modulerna försörjas med bränsle från en extern 19 000-liters tankmodul. Varje HES-modul kan antingen ha sin egen tankmodul eller så kan alla sex moduler delas på en enda tankmodul. Det är enkelt och säkert att ansluta bränsleslangarna med snabbkoppling till tankmodulen, vilket gör det lätt att upprätthålla driften av HES-systemet.
​​​​​​​

Byggda för prestanda och flexibilitet

HES 300-systemet är byggt på 20-fots ISO-containrar, vilket gör dem enkla att transportera och installera. Med en HES-modul eller flera moduler kan användare anpassa effekten efter specifika krav och säkerställa kontinuerlig drift av högpresterande utrustning.