Aiab

Vmex 50 2x25kVA

MEX-systemet är ett komplett moduluppbyggt elverkssystem som kan användas som primär strömförsörjning eller som en helautomatisk reservkraftutrustning.

MEX 50 kan användas som ett 2 x 25kVA elverksystem eller som ett 50kVA-system.
Två MEX 50 kan användas tillsammans som ett 100kVA-system.
 
MEX-systemet innehåller all utrustning som behövs för att använda och övervaka elverken och är konstruerat för att kunna användas utan någon extern ställverkscontainer.

För kontinuerlig drift över längre perioder kan systemet försörjas med bränsle från en extern tankmodul. De bränsleslangar med snabbkoppling som följer med varje MEX-modul gör anslutningen till tankmodulen enkel och säker.
​​​​​​​
MEX-system är dimensionerat för att klara hög starteffekt och utformat i effektmoduler som möjliggör automatisk effektanpassning eller uppbyggnad av redundant system och där varje modul är lätt att byta ut. Konstruktionen klarar stora temperaturväxlingar och är försett med både EMC- och EMP-skydd. Hög personsäkerhet, låga avgasemissioner och låg ljudnivå är andra kännetecken för vårt MEX-system.
MEX 50
Effekt: 2 x 25kVA
Batterier: 24VDC, parallellt system
Förrådskraft: 230V
Intag nät: Ja
Uttag:
  • 1 x full last (144 A)
  •  1 x 63A CEE
  • 4 x 32A CEE
  • 3 x 32A CEE
  • 1 x 10 A Schucko
Jordfelsbrytare: Ja
Arbetstemp.:-46ºC till +50ºC

Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​

MEX-systemet

MEX-systemet är ett komplett elverkssystem som kan användas som primär strömförsörjning eller som en helautomatisk reservkraftutrustning.

En MEX 50 kan användas som ett 2 x 25 kVA elverkssystem eller som ett 50 kVA-system. Två MEX 50 kan användas tillsammans som ett 100 kVA-system. Följaktligen kan en MEX 150 användas som ett 2 x 75 kVA-system eller som ett 150 kVA-system och två MEX 150 kan användas tillsammans som ett 300 kVA-system.

MEX-systemet innehåller all utrustning som behövs för att använda och övervaka elverket och är konstruerat för att kunna användas utan någon extern ställverkscontainer.

För kontinuerlig drift över längre perioder kan systemet försörjas med bränsle från en extern tankmodul. De bränsleslangar med snabbkoppling som följer med varje MEX-modul gör anslutningen till tankmodulen enkel och säker.