Aiab

Blockspänningsutjämnare ABC2

Det är sedan länge känt att laddningsspänningen är avgörande för batteriets livslängd och kapacitet.
​​​​​​​
Med ABC2 garanteras att varje individuellt block har exakt den laddningsspänning som den skall ha vilket gör att livslängden ökas på det kompletta batteriet. Detta ger även en högre driftsäkerhet på batterianläggningen i helhet.
Blockspänningsutjämnare typ ABC2 ser till att varje batteri i en seriekopplad kedja får sin rätta laddningsspänning, vilket ger en längre livslängd.
Fördelar med ABC2:
  • Ger längre livslängd på batterierna
  • Kan användas för blockspänningar från 4 till 12V
  • Hög utjämningsström
  • Noggrann spänningsreglering
  • Ger hög tillförlitlighet på batteriet
  • Ökar driftsäkerheten
ABC2 ger även möjlighet att byta ut ett defekt batteri i en gammal batteribank utan att behöva byta hela banken, vilket kan spara stora belopp i nyinvesteringar.

Montage

Enheterna levereras med en komplett montagesats med anslutningar för batteripolerna samt kablar. En ABC2 klarar 2 batteriblock. Vid fler seriekopplade block åtgår en ABC2 mindre än antalet block.

Typlista

Typ: ABC2
Artikel nummer: 50-A528
Blockspänning (VDC): 4 - 12
Max utjämningsström (ADC): 1,0
Dimensioner B/H/D (mm): 105/72/38
Intresseanmälan

Kontakta oss

060-57 03 90
info@aiab.se​​​​