Utbildning som ökar effekten

Säker drift bygger på säker kunskap

Investera i kunskap om din anläggning och se till att driftpersonalen vet hur alla delar fungerar, både i normalt läge och om en akut situation uppstår. Det är en av de viktigaste försäkringarna du ge din anläggning. 

Säkra upp kunskap hos din driftpersonal

Genom Aiab kan du alltid få skräddarsydda utbildningar på övervakning, skötsel och hantering av din anläggning. Det gör att de personer som ansvarar för driften är uppdaterade om hur anläggningen fungerar, men också kan göra mer korrekta riskbedömningar och analyser när delar eller flöden i anläggningen av någon anledning skulle förändras. För verksamheter med hög känslighet och höga krav på säkerhet kan det också vara en god idé att inte bara utbilda personer inom driften, utan även personer som går in som stöd när ordinarie personal av någon anledning inte finns på plats. Kunskap är kontroll, och att lägga tid på att rätt personer verkligen har utbildning och förståelse för hur anläggningens alla delar fungerar, kommer att löna sig i längden.


Vilken kunskap behöver din personal?

Beroende på hur ditt reservkraftverk ser ut och vilka kompetensbehov som finns hos din driftpersonal bygger vi en utbildning som både ger praktisk och teoretisk kunskap. Du har möjlighet att besöka vår tillverkning i Timrå och följa uppbyggnaden av ett reservkraftverk från början till slut, eller se hur vår testmiljö för elektromagnetisk kompabilitet (EMC) fungerar och vilka tester som görs innan en anläggning levereras. Vi erbjuder alltid utbildning på de anläggningar som tillverkas och levereras från oss, men har du en befintlig anläggning från annan leverantör kan vi även hjälpa till med det. Står du i begrepp att börja arbetet med upphandling och beställning av ett reservkraftverk är ett gott råd att investera i en förberedande kortutbildning inom vilka tekniker som finns, vad som är det senaste på marknaden och hur det kan påverkar din nya anläggnings behov. Även här har du alla möjligheter att få hjälp med en kompetenshöjning av Aiab. Ställ en fråga redan idag, så får du ett förslag från oss inom kort.

Rätt utbildning är en del av en säker reservkrafts-anläggning

Kontakta oss på 060-57 03 90 eller skicka ett mejl på
info@aiab.se så berättar vi mer.​​​​
​​​​